LP PROJEKT
LP PROJEKT leasing pracowniczy i pracy tymczasowej z siedzibą Warszawa. Nawiąże współpracę z Pracodawcami w celu zatrudnienia pracowników ze wschodu. Proponujemy rekrutacje oraz leasing pracowniczy , współpracujemy z agencjami z Ukrainy, Mołdawii і Bialorusii.
Dlya pracownika

1.Rekrutacja Pracowników

Rekrutacja Pracowników przez LP PROJEKT Rekrutujemy pracowników na wszystkie szczeble w różnych branżach, w zależności od zapotrzebowania Klientów.
Jak wygląda proces rekrutacji prowadzonej przez nas: zlecenie rekrutacji przez Klienta idnetyfikacja cech poczukiwanych kandydatów, opracowanie profilu kandydata analiza Bazy CV pod kątem poszukiwanych pracowników redakcja ogłoszenia i jego publikacja selekcja cv i spotkania z Kandydatami
rekomendacje wybranych osób Klientowi – decyzja o zatrudnieniu. Rekrutujemy pracowników metodami tradycyjnymi, z wykorzystaniem portali biznesowych ale także stosujemy meotdę Direct Search.W wyjątkowych sytuacjach prowadzimy rekrutacje na odległość przy pomocy nowoczesnych technologii. Ponadto korzystamy z szerokiej sieci rekomendacji i kontaktów. Rozmowa z Kandydatami odbywa się przy użyciu specjalnie skonstruowanego wywiadu. Przygotowujemy też testy merytoryczne, próbki pracy i Asessment Center. Każda z powyższych metod ma na celu weryfikacje predyspozycji Kandydata do objęcia danego stanowiska.
Zachęcamy do przesyłania cv w odpowiedzi na nasze ogłoszenia: praca za granicą / praca w Polsce. Prosimy przesłać cv do naszej Bazy CV, jeśli żadna z prezentrowanych ofert nie okazała się odpowiednia.

2.Czym jest zatrudnienie tymczasowe dla pracownika?

Jest szansą dla osób pozostających bez pracy na znalezienie tymczasowego zajęcia. Dla osób wchodzących na rynek pracy to możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia w wielu firmach. Jest też wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą pracować w pełnym wymiarze czasu. Należy podkreślić, że wielu pracodawców po okresie zatrudnienia na zasadach pracy tymczasowej decyduje się na zatrudnie pracownika na stałe. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę tymczasową jest umową trójstronną tzn. zaangażowane są w nią trzy podmioty: leasing pracowniczy – to ona jest pracodawcą formalnym, nalicza i wypłaca wynagrodzenia oraz należne składki na ZUS i podatek pracownik – wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę tymczasową pracodawca użytkownik – firma, w której pracownik wykonuje pracę. Umowa o pracę tymczasową jest umową z pełnym zakresem obowiązków zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Gwarantuje ona obowiązkowe ubezpieczenie takie jak zwykła umowa o pracę, badania pracownicze, oraz szkolenia BHP. Czas pracy na umowę o pracę tymczasową jest wliczany do stażu pracy i będzie uwzględniony przy obliczaniu emerytury. Praca tymczasowa z definicji jest pracą okresową, dlatego zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, łączny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika, nie może przekraczać 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

3.Praca w Polsce

LP PROJEKT leasing pracowniczy i pracy tymczasowej z siedzibą Warszawa ma duże doświadczenie w zatrudnianiu pracowników głównie z terenu województwa mazowieckiego i okolic ale coraz częściej realizujemy projekty także w innych regionach kraju. Wszystkie oferty są na bieżąco weryfikowane i sprawdzane pod kątem wiarygodności i legalności.
Zalety pracy z LP PROJEKT
leganie i bezpiecznie – wiarygodni pracodawcy
wypłata wymagrodzeń na czas
Kontakt
Adres: 04-041, Warszawa, ul. Ostobramska, 101
Telefon: +48 888 108 389, +48 888 108 391
e-mail: waw.lpprojekt@gmail.com